نشست مدیران کشوری و شهری پیرامون موضوعات حمل و نقل و ترافیک شهر اصفهان

ارزیابی وضعیت موجود، بررسی مشکلات و برنامه های آینده و موضوعات مربوط به سازمان های زیر مجموعه حمل و نقل و ترافیک با حضور مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشورکد محتوا 47989

برچسب ها