معاینه فنی رایگان تاکسی‌ها و آژانس‌های اصفهان به مدت یک هفته

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری اصفهان گفت: به مناسبت ۲۹ دی‌ماه و روز هوای پاک، معاینه فنی رایگان به مدت یک هفته انجام می‌گیرد.

هادی منوچهری اظهار کرد: به مناسبت روز هوای پاک، رانندگان تاکسی‌ها و آژانس‌های تحت نظارت سازمان تاکسی‌رانی می‌توانند با ارائه کارت شهری معتبر به صورت رایگان از تاریخ ۲۹ دی‌ماه تا ششم بهمن ماه سال‌جاری از این خدمات در مرکز معاینه فنی تاکسی‌رانی استفاده کند.

وی تعداد تاکسی‌ها وآژانس‌های شهر اصفهان را حدود ۱۳ هزار دستگاه برشمرد و افزود: برای خودروهای عمومی «پلاک ت» پس از گذراندن یک سال و خودروهای پلاک سفید (آژانس) دو سال پس از تولید باید کارت معاینه فنی دریافت شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری اصفهان ادامه داد: رانندگان خودروهای فعال در حوزه حمل و نقل عمومی پلاک "ت" با گذشت ۱۰ سال پس از تولید، موظف هستند هر شش ماه یک‌بار و در مواقع خاص سه ماه یک‌بار معاینه فنی دریافت کنندکد محتوا 43548

برچسب ها