برگزاری ویژه برنامه

مسئول هماهنگی و ساماندهی مشترکین و آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری ویژه برنامه "پسماند کمتر، محیط زیست بهتر" به مناسبت روز جهانی کمتر مصرف کردن برای شهروندان ساکن در

منطقه 10 شهرداری اصفهان خبر داد.

مریم شفیع زاده ارائه آموزش هاي عمومي و افزايش سطح فرهنگ و آگاهي شهروندان را امر بسیار تأثیرگذار در کاهش تولید پسماند ، صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی و از طرفي افزایش ميزان تفکيک پسماندها از مبدأ دانست که اين امر به نوبه خود باعث کاهش هزينه ها، از جمله  جمع آوري و حمل و نقل پسماندها نیز خواهد شد.

وی افزود: این ویژه برنامه توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان و با همکاری اداره خدمات شهری و اداره فرهنگی اجتماعی منطقه 10 شهرداری اصفهان در روزهای پنج شنبه  مورخ 27 آبان 1400 ساعت 10 صبح در محل خانه کودک لبخند واقع در فرهنگسرای استاد همایی و جمعه مورخ 28 آبان 1400 ساعت 10 صبح در محل مجتمع میلاد 28 برگزار می گردد.

این مقام مسئول ادامه داد: ارتقاء سطح آگاهی شهروندان در قالب بازیهای فکری حرکتی، ضمن ایجاد هیجان و نشاط در مخاطب، اساسی‌ترین مفاهیم در زمینه‌های مدیریت پسماند با تمرکز بر اجتناب، کاهش، بازآفرینی و بازیافت را در ذهن و رفتار فراگیران نهادینه می‌کند لذا این ویژه برنامه همراه با برنامه های شاد و مفرح برگزار می گردد.کد محتوا 41518