پسماند خشک بدهید، لوازم‌ التحریر تحویل بگیرید

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از توزیع لوازم التحریر در ایستگاه‌های جمع‌آوری پسماند خشک خبر داد.

محمد بدیعی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: همزمان با بازگشایی مدارس و با هدف آشناسازی و ترغیب دانش آموزان به مشارکت در امر مهم تفکیک از مبدأ، از ابتدای مهرماه سال جاری ایستگاه‌های بازیافت سراسر شهر اصفهان در ازای دریافت پسماند خشک به شهروندان لوازم التحریر اهدا می‌کنند.

وی این طرح را گامی مهم در راستای افزایش آگاهی و دانش کودکان و نوجوانان به عنوان سفیران انتقال فرهنگ بازیافت به خانواده دانست و تصریح کرد: این طرح موجب افزایش مشارکت کودکان و نوجوانان در امر مهم تفکیک از مبدا و همچنین توسعه ارتباط شهروندان با ایستگاه‌های جمع آوری پسماند خشک می‌شود.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تصریح کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به ایستگاه‌های بازیافت و تحویل پسماند خشک به آنها در ازای آن لوازم التحریر دریافت کنند.کد محتوا 40493