برگزاری آموزش های حقوقی ویژه ناظران و عوامل اجرایی شرکت های پیمانکار

 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری دوره آموزشی مبانی حقوقی و قوانین مدیریت پسماند و رعایت حقوق شهروندی ویژه ناظران و عوامل اجرایی شرکت های پیمانکار سازمان پسماند شهرداری اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، رحیم محمدی گفت: با توجه به اهمیت اشراف کلیه عوامل مدیریت پسماند به مباحث قانونی در این زمینه و به منظور تشخیص تخلفات و آگاهی از نحوه برخورد صحیح با متخلفان، سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اقدام به برگزاری جلسات آموزش های حقوقی ویژه عوامل اجرایی شرکت های پیمانکار در زمینه مدیریت پسماند خشک کرده است.

وی ادامه داد: این برنامه آموزشی طی جلسات مستمر ماهیانه برگزار می شود و موضوعاتی شامل آموزش مبانی حقوقی، قوانین و مقررات، نحوه برخورد با متخلفین در زمینه مدیریت پسماند، رعایت حقوق شهروندان و مباحث مرتبط با کودکان کار به ناظرین و عوامل اجرایی شرکت های پیمانکار ارائه می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان این که تلاش بخش های مختلف سازمان، متمرکز بر اجرای صحیح و قانونی فرآیندهای جمع آوری و پردازش پسماند است، اضافه کرد: برخورد با تخلف ها در زمینه مدیریت پسماند، پیشگیری از شیوع پدیده دوره گردی و زباله گردی و نظارت بر فرآیند جمع آوری پسماندها در قالب فعالیت عوامل مجاز از جمله اقداماتی است که سازمان در قالب همکاری با شرکت پیمانکار بر اجرای صحیح آن تأکید دارد و آموزش های قانونی و حقوقی نیز در راستای بهینه سازی اجرای این موارد است.

رحیم محمدی بخش زیادی از این قانونمنداری را هم متوجه شهروندان دانسته و تصریح کرد: اگر شهروندان در زمینه تحویل پسماند خشک تنها با عوامل مجاز در قالب ایستگاه های بازیافت و خودروهای جمع آوری مربوط به طرح تفکیک از مبدأ و تحت نظر پیمانکاران سازمان همکاری کنند و در زمینه مدیریت سایر انواع پسماند از جمله پسماند تر و پسماند خطرناک خانگی مطابق دستورالعمل سازمان اقدام کنند به تدریج تخلفات و به تبع نیاز به اعمال برخورد قانونی با متخطیان کاهش می یابد.کد محتوا 38030