استفاده حداکثری از ظرفیت های ستاد اجرایی پیشگیری و پایش بهینه مصرف پلاستیک

 

سومين جلسه ستاد اجرایی پیشگیری و پایش بهینه مصرف پلاستیک شهر اصفهان در راستای پيشبرد اهداف مد نظر و بررسی و پيگيری دستورات جلسات پیشین با حضور روسای و اعضای کارگروه های مختلف در محل سالن جلسات سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برگزار شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به دستورات جلسه سوم این ستاد توضیح داد: ارائه گزارش عملکرد کلیه کارگروه ها در خصوص فعالیت ها و برنامه های صورت گرفته به مناسبت روز بدون پلاستیک، ارائه برنامه عملکرد یکساله توسط تمامی کارگروه ها و همچنين اعلام اولين فراخوان شهر بدون چالش با موضوع کاهش مصرف پلاستیک توسط کارگروه فناوری و ارتباط با صنایع از جمله دستورات جلسه اخیر ستاد بود.

رحیم محمدی در ادامه نشست ضمن تشکر از همکاری و مشارکت تمامی کارگروه ها، در برگزاری برنامه های متنوع آموزشی و فرهنگی به مناسبت روز بدون پلاستیک و همچنین تدوین برنامه یکساله کارگروه ها، افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت های ستاد اجرایی پیشگیری و پایش بهینه مصرف پلاستیک، هم گرایی هرچه بیشتر کارگروه ها برای تحقق اهداف و مقاصد مشترک و حرکت مبتنی بر هدف و نتیجه جهت انجام اقدامات به بهترین شکل از جمله موارد مورد تأکید ماست که لازم است از سوی کارگروه های مختلف مورد توجه قرار بگیرد و برنامه های در نظر گرفته شده همسو با این موارد باشد.

وی همچنین بر نقش کلیدی و اهمیت کارگروه تبلیغات و اطلاع رسانی به دلیل دارا بودن پتانسیل های گسترده و در اختیار داشتن ابزار ها مناسب جهت اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ کاهش مصرف پلاستیک تأکید کرده و عملکرد این کارگروه را یکی از ستون های اصلی فرهنگ سازی در این زمینه دانست.

رئیس ستاد اجرایی پیشگیری و پایش بهینه مصرف پلاستیک شهر اصفهان با اشاره به امکان تعمیم اقدامات نتیجه بخش این ستاد به مجموعه های بزرگتر، بیان کرد: در این راستا شاخص گذاری با هدف تکمیل چرخه فعالیت، اندازه گیری شاخص ها، پایش و نظارت مستمر بر عملکرد ستاد، بررسی اثرات بر جامعه هدف و همچنین استفاده از تجارب و ظرفیت های موثر شورای اسلامی شهر از جمله مواردی است که می تواند کارایی این ستاد را بهبود بخشیده و دستیابی به نتایج مورد انتظار را تسهیل کند.

محمدی یادآور شد: کلیه برنامه ها و فعالیت های مرتبط با کاهش مصرف پلاستیک با اولویت اجرا در مجموعه شهرداری تعریف شده و همه بخش های شهرداری اصفهان ملزم به اجرای آن هستند.

در ادامه نشست روسای کارگروه های مختلف به ارائه گزارش عملکرد خود در زمینه فعالیت های روز بدون پلاستیک پرداخته و برنامه های خود برای یک سال آینده را عنوان کردند.کد محتوا 37037