پسماند جامد شهری شامل دو بخش اصلی است. بخش اول مواد ارگانیک یا باقیمانده مواد غذایی است و بخش دوم مواد غیرارگانیک که شامل مواد پلاستیکی و نفتی است. پس از جداسازی این دو بخش در کارخانه پردازش پسماند، بخش غیرارگانیک می تواند با استفاده از روش­های به روز دنیا همچون پیرولیز به محصولات ارزشمند دیگری تبدیل شود. در فرآیند پیرولیز مواد پایه کربنی در مجاورت گرما و نبود اکسیژن تجزیه شده و به روغن پیرولیزی و گاز و پس از پالایش اولیه به هیدروکربن تبدیل می­شوند. در فرآیند پیرولیز بسته به سرعت و دمای فرآیند، امکان تشکیل مواد در هر سه فاز مایع، جامد و گاز وجود دارد. مواد جامد پدید آمده در این فرآیند کک می‌باشد. تولید هیدروکربن از پسماند به روش پیرولیز به عنوان روش صحیح مدیریت بخش غیرارگانیک پسماند منطبق بر اهداف توسعه پایدار است. بدلیل مدولار بودن راکتورهای پیرولیز در ظرفیت­های 10 تا 20 تنی، امکان توسعه آن وجود دارد و استفاده از این راهکار در راستای توسعه پایدار مدیریت پسماند و مدیریت مصرف انرژی در سطح کشور مفید خواهد بود.

علاوه بر آن با توجه به امکان صادرات محصول تولیدی به کشورهایی همچون افغانستان، ارز آوری رخ خواهد داد. در فاز اول، احداث یک مدول با ظرفیت 10-15 تن در روز در دستور کار می­باشد و پس از آن بر اساس نتایج حاصل فاز بعدی جهت مدیریت کل ضایعات خطوط پردازش پسماند اصفهان اجرایی می­گردد.کد محتوا 36729