تصویب برنامه راهبردی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از تصویب برنامه راهبردی 1405 سازمان مدیریت پسماند خبر داد.

به گزارش الماس؛ فرشاد مستأجران توضیح داد: هدف از پیاده‌سازی نظام مدیریت استراتژیک در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، جهت‌دهی و همسان‌سازی فعالیت‌های این سازمان در راستای اهداف توسعه‌ای و پیاده سازی سلسله مراتب مدیریت پسماند از قبیل کاهش سرانه‌ تولید پسماند عادی شهری به منظور کاهش آلودگی‌های زیست محیطی در سطح شهر اصفهان است.

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: این پروژه به عنوان ضرورتی که امکان هماهنگی و همسویی را در مدیریت شهری فراهم آورد، هم راستا با برنامه ۱۴۰۵ شهرداری به منظور دستیابی به شهری زیست پذیر و ارائه خدمات مطلوب به ذی‌نفعان طراحی و تدوین شده و پس از تایید معاونت برنامه ریزی و معاونت خدمات شهری شهرداری، تصویب شده است.

مستأجران با اشاره به این که اجرایی شدن برنامه راهبردی سازمان مدیریت پسماند منوط به بسترسازی است، تأکید کرد: شرط لازم و کافی برای اجرای برنامه راهبردی، در مرحله اول فراهم کردن نیازمندی ها و زیر ساخت های اجرایی برنامه و همچنین همکاری و مشارکت سایر حوزه های شهرداری و بویژه شهروندان است تا این برنامه بتواند با رویکرد یکپارچگی مدیریت پسماند و منطبق بر برنامه ۱۴۰۵ شهرداری اصفهان عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: برنامه راهبردی کنونی در ۱۳ ماه کار مداوم و با تشکیل جلسات متعدد با مشارکت نمایندگان مردم، مدیران و کارشناسان به دست آمده و کلیه‌ی ارکان این برنامه، قابل ارزیابی و بهبود مستمر است که مطمئنا با اجرایی شدن و انجام ارزیابی مستمر می تواند بهبود در خور توجهی در عملکرد سازمان ایجاد کند.

مستأجران در مورد جزییات این برنامه توضیح داد: ویژگی‌متمایز این برنامه نسبت به برنامه های قبلی سنجش پذیری برنامه و تعریف پروژه های عملیاتی و نیز هم راستا بودن با برنامه ۱۴۰۵ شهرداری است و تلاش شده تا بر اساس سیاست هماهنگ سازی ذینفعان و هم چنین خلق ارزش اشتراکی تدوین شود.

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به این که برنامه راهبردی سازمان در جلسه شورای عالی سازمان مدیریت پسماند به تصویب رسیده است، بیان کرد: در این جلسه شهردار اصفهان ضمن تأکید بر لزوم تقویت فرهنگسازی و آموزش در زمینه مدیریت پسماند و توسعه خدمات بر اساس نیاز ذی‌نفعان مختلف، تهیه و تصویب برنامه راهبردی ۱۴۰۵ در این سازمان را به فال نیک گرفته و از هم راستا بودن این برنامه با برنامه ۱۴۰۵ شهرداری اصفهان ابراز خرسندی کرد.کد محتوا 36181

برچسب ها