بسترسازی برای اجرای پیشگیری و پایش بهینه مصرف پلاستیک

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری دومین جلسه ستاد اجرایی پیشگیری و پایش بهینه مصرف پلاستیک شهر اصفهان با حضور اعضای ستاد و نمایندگان آن ها خبر داد.

رحیم محمدی با اعلام این خبر توضیح داد: هدف از برگزاری این نشست بررسی دستورالعمل کارگروه های مختلف این ستاد و ارائه پیشنهادات برای اصلاح دستورالعمل ها بوده و در همین راستا اعضای کارگروه های مختلف نظرات و پیشنهادات خود را در مورد کارگروه های مرتبط با خود ارائه دادند تا پس از بررسی در دستورالعمل ها اعمال شود.

وی ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت تمامی بخش های مدیریت شهری در این پروژه ادامه داد: در جریان این پروژه معاونت های مختلف، مناطق 15گانه شهرداری و سازمان های مختلف اقدام به جمع آوری اطلاعات و ارسال آمار اقلام پلاستیکی با هدف بررسی شرایط موجود پیش از انجام بخش اجرایی پروژه کرده اند که این امر مسیر استفاده از ابزارها و زیرساخت های لازم برای اجرای فاز اول را شفاف تر می کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان همچنین به دیگر فازهای اجرایی این پروژه اشاره کرده و افزود: فراهم کردن زیر ساخت های قانونی و حقوقی این پروژه به منظور تسهیل روند اجرایی از جمله بخش های مورد توجه است و پس از آن نیز استقرار طرح در جامعه با هدف تغییر رفتار شهروندان در زمینه مدیریت مصرف پلاستیک ها صورت می گیرد.

وی در این راستا به لزوم تدوین شاخص های سنجه پذیر برای رصد مستمر روند پروژه اشاره کرده و افزود: به منظور قابل اندازه گیری بودن میزان عملکرد ستاد در خصوص اهداف تعیین شده، لازم است اقدامات بر اساس شاخص های تعیین شده مورد سنجش قرار بگیرد تا فعالیت های کارگروه های مختلف، از مسیر منتهی به اهداف منحرف نشوند.

در ادامه این نشست روسا و اعضای کارگروه های مختلف به بیان نقطه نظرات خود در زمینه های مرتبط پرداختند و در پایان مواردی چون تعیین اعلام مصوبه شورای اسلامی شهر به عنوان سند بالا دستی، تعیین دستورالعمل کارگروه ها به عنوان اسناد پشتیبان، ارائه برنامه آموزشی به مناسبت روز بدون پلاستیک و اعمال اصلاحات نهایی برای دستورالعمل کارگروه ها به عنوان مصوبات این جلسه مقرر شد.کد محتوا 34946