تولید مجموعه بازی‌های گروهی با هدف نوآوری در آموزش‌های مدیریت پسماند

 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت خلاقیت و نوآوری در رویکردهای آموزشی این سازمان، از طراحی و ساخت مجموعه بازی‌های فکری گروهی با محوریت مدیریت بهینه پسماندها خبر داد.

رحیم محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: چارچوب‌های سنتی آموزش در حال حاضر دچار تغییر و پویایی شده و نمی‌توان با روش‌های قدیمی و یک سویه به نتایج مطلوب در امر آموزش رسید. بر همین اساس هم سازمان اقدام به تولید بسته‌های آموزشی پیشرفته، تعاملی و مخاطب محوری کرده است که با روش‌های جدید بر آگاهی، نگرش و رفتار فراگیران تأثیر می‌گذارد.

وی یکی از این محصولات تعاملی را بازی‌های فکری حرکتی گروهی عنوان کرد و افزود: این مجموعه از سه بازی تشکیل شده که امکان مشارکت چهار نفر در آن فراهم شده است و ضمن ایجاد هیجان و نشاط در طول بازی، اساسی‌ترین مفاهیم در زمینه‌های مدیریت پسماند با تمرکز بر اجتناب، کاهش، بازمصرف و بازیافت در ذهن و رفتار فراگیران نهادینه می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: این مجموعه بازی که همراه با دیگر اجزای بسته آموزشی پاکیمن در اختیار فراگیران قرار می‌گیرد، ضمن آنکه بر خانه ماندن و سرگرمی‌های خانگی در ایام شیوع کرونا تأکید دارد، موضوعات آموزشی از قبیل گروه‌های مختلف پسماند، راهکارهای کاهش تولید پسماند، نحوه جلوگیری از تولید پسماند و مدیریت هر دسته از پسماندها را در قالب بازی به مخاطب منتقل می‌کند و به این منظور یک تیم متخصص طراحی و تصویرگری بازی انتخاب شده که فاز طراحی آن به اتمام رسیده و وارد مرحله تصویرگری شده است.

وی تأکید کرد: پیش بینی می‌شود مراحل طراحی و تصویرگری بازی‌ها تا پایان سال انجام و در سال جدید شاهد توزیع این مجموعه بازی در میان علاقه‌مندان باشیم.کد محتوا 30874