14 بهمن 1399 - 14:22
ایده کاپ نهم

مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان، اداره کل آموزش و پرورش، سازمان مدیریت پسماند، رویداد ایده کاپ مدیریت پسماند در خانه، مدرسه و شهر با ایده ها و طرح‌های دانش‌آموزان را برگزار می کنند. این مدیریت، دانش آموزان را سرمایه و کانون اصلی توسعه آینده می داند و با باور به اینکه دانش آموزان یکی از محورهای اصلی مشارکت برای تحول در شهر هستند، ایشان را از مخاطبان اصلی نظام پیشنهادها می داند. دانش آموزان در هر دوره دبستان، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان، مخاطب این برنامه هستند که باید فرم ثبت نام را تکمیل نمایند تا مجوز ورود به برنامه ایده کاپ را دریافت نمایند.

مراحل رویداد :

 

 از 14 بهمن الی 18 اسفند مهلت ارسال و ثبت ایده ها در سایت

داوری مرحله اول

  انتخاب 18 ایده و طرح برتر برای شرکت در مرحله دوم از هر گروه

  داوری مرحله دوم و انتخاب 6 ایده برتر از هر گروه

  بازبینی و نهایی شدن ایده ها و طرح ها

  انتخاب 6 ایده برتر در 3 گروه دبستان و متوسطه اول و متوسطه دوم برای ارائه در روز پایانی رویداد ایده کاپ

  انتخاب 6 طرح برتر در دو گروه متوسطه دوم و هنرستان برای ارائه در رویداد شنبه های خلاق

  رویداد نهایی و انتخاب 3 ایده برتر

لینک ثبت نام :

https://survey.porsline.ir/s/iVdLToC

 

 کد محتوا 29642

برچسب ها