جاری سازی فعالیت های مدیریت پسماند با شبکه سازی و جذابیت بخشی

 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهار کرد: فعالیت های سازمان مدیریت پسماند تنها به یک حوزه خاص محدود نمی شود و در زمینه های مختلف اعم حوزه های پژوهشی، فنی، اجرایی، آموزشی و فرهنگی برنامه ها و اقدامات مهمی طراحی و تدوین شده که طبق برنامه زمانبندی پیش می روند.

به گزارش صاحب نیوز؛ رحیم محمدی در نشستی که با حضور تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان در رشته های مختلف اعم از جامعه شناسی، علوم تربیتی، محیط زیست، اقتصاد  برگزار شد با اشاره به فعالیت های گسترده سازمان مدیریت پسماند، اظهار کرد: فعالیت های سازمان مدیریت پسماند تنها به یک حوزه خاص محدود نمی شود و در زمینه های مختلف اعم حوزه های پژوهشی، فنی، اجرایی، آموزشی و فرهنگی برنامه ها و اقدامات مهمی طراحی و تدوین شده که طبق برنامه زمانبندی پیش می روند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به بخشی از این اقدامات توضیح داد: پروژه احداث خطوط جدید پردازش پسماند، پروژه ایجاد واحد پیرولیز و هاضم بیهوازی، پروژه ساماندهی شیرابه، راه اندازی مرکز هوشمند آموزش مدیریت پسماند و سایر پروژه های در دست انجام  بخشی از ابرپروژه های سازمان هستند که می توانند در انتها تحولی اساسی در مدیریت پسماند ایجاد کرده و اهدافی مانند کاهش مقدار دفن پسماند وافزایش کیفیت کود کمپوست را محقق می کنند.

وی سهم زیادی از فرآیندهای مدیریت پسماند را متوجه مردم و اقدامات و فعالیت های شهروندان دانسته و بیان کرد: برای آن که بتوانیم موضوع پسماند را به دغدغه ای همگانی تبدیل کرده و مشارکت گروه های مختلف را در این زمینه جلب کنیم در گام اول جذابیت بخشی به موضوعات مرتبط به مدیریت پسماند حائز اهمیت است و در دومین مرحله باید بتوانیم همسوسازی را رقم بزنیم به این ترتیب که گروه های هدف شامل نخبگان، دانشگاهیان و دیگر گروه های شهروندی را گرد هم جمع کنیم و ظرفیت های آن ها را همسو با هم در زمینه مدیریت صحیح پسماندها هدایت کنیم.

محمدی این روند را عاملی برای بهبود فرآیندهای مدیریت پسماند عنوان کرده و با اشاره به تاثیرگذاری آن بیان کرد: به عنوان مثال می توان در زمینه کاهش پسماند در منزل متمرکز شویم و از ایده های اقشار مختلف برای استخراج روش های فرهنگی، فیزیکی و شیمیایی در این خصوص استفاده کنیم تا با تعامل و مشارکت بتوانیم تولید پسماند در منازل را کاهش دهیم که خود سهم مهمی در بهبود کمی و کیفی مدیریت پسماندها دارد.

وی افزود: علاوه بر اهمیت همسو سازی، مبحث مهمتر شبکه سازی است چرا که امروزه این امر یکی از مواردی که می تواند به فعالیت های اجتماعی عمق ببخشد و در سطوح سخت افزاری و نرم افزاری، فعالیت های مربوط به مدیریت پسماند خصوصاً در حوزه های فرهنگی و اجتماعی را در میان لایه های مختلف جامعه، تعمیم دهد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان شبکه سازی را نیازمند مداخله دانشگاهیان به عنوان گروهی مرجع دانسته و بیان کرد: اگر می گوییم فرآیندهای آموزشی و فرهنگی در حوزه مدیریت پسماند ضروری است به این دلیل است که نسبت تاثیرگذاری عملکرد این گروه نسبت به مردم عادی حدود 10 به یک است و با مداخله و مشارکت این افراد زودتر می توانیم به مرحله نهایی یعنی جاری سازی سیاست های فرهنگی و اجتماعی دست یابیم و به سوی اهداف روشن تدوین شده، حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه در زمینه مدیریت پسماند مسائل و موضوعات بسیاری مطرح هستند، بیان کرد: مسائل زیست محیطی، مباحث فرهنگی، آسیب های اجتماعی، گردش های مالی، بهداشت عمومی، موضوع پسماند را تبدیل به یکی از قابل توجه ترین موضوعات روز کرده است که باید حساس سازی در مورد آن انجام شود و تمرکز بر آن افزایش یابد تا شهروندان از حالت تولید کننده پسماند خارج شده و به عنصر مشارکت کننده در اداره شهر تبدیل شوند که این اتفاق متعالی ترین نگاه ما به مقوله شهروندی است.

محمدی تأکید کرد:  دانشگاهیان از خواستگاه تولید پسماند تا محل پردازش و دفع آن می توانند به اصلاح این فرآیند کمک کنند و این کمک می تواند در حوزه های مختلف مانند فرهنگسازی، اصلاح روش ها، فعالیت های تکنولوژیکی و موضوعات پژوهشی گسترده شود.کد محتوا 28880

برچسب ها