آموزش قوانین مدیریت پسماند به ناظران و پیمانکاران

 

معاون برنامه‌ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با تاکید بر لزوم ارائه آموزش‌های حقوقی به ناظران و پیمانکاران، گفت: این آموزش‌ها از حدود دو ماه پیش به صورت ماهیانه آغاز شده و ظرفیت‌های قانونی و مشکلات این حوزه به پیمانکاران اجرایی آموزش داده می‌شود.

فرشاد مستأجران در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به برگزاری دوره‌‎های آموزش مبانی حقوق برای ناظران و عوامل اجرایی شرکت‌های پیمانکار در سازمان مدیریت پسماند و آثار آن، اظهار کرد: جمع‌آوری پسماند خشک در اصفهان با نظارت سازمان مدیریت پسماند و توسط پیمانکاران انجام می‌شود.

وی افزود: همه پیمانکاران طرف قرارداد سازمان مدیریت پسماند، ناظرانی از سوی این سازمان دارند که بر اجرای دقیق قرارداد آنها نظارت دارند.

معاون برنامه‌ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تصریح کرد: پیمانکارانی که در عرصه اجرایی فعالیت دارند باید به قانون مدیریت پسماند اشرافیت کامل داشته باشند و از ظرفیت‌های آن در جهت ارتقای سطح زیست محیطی شهر و مدیریت پایدار آن گام بردارند.

وی با تاکید بر لزوم ارائه آموزش‌های حقوقی برای ناظران و پیمانکاران، ادامه داد: این آموزش‌ها از حدود دو ماه پیش به صورت ماهیانه آغاز شده و ظرفیت‌های قانونی و مشکلات این حوزه به پیمانکاران اجرایی آموزش داده می‌شود؛ به عنوان مثال آشنایی پیمانکاران با ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند بسیار لازم و ضروری است.

مستأجران گفت: در دوره‌های آموزشی موضوعاتی همچون شناسایی و نحوه برخورد با متخلفان، اجرای حقوق شهروندی، جمع‌آوری غیر مجاز پسماندها و موضوع کودکان کار بیان می‌شود تا با اجرای قانون حقوق شهروندی رعایت و به حفظ محیط زیست و سلامت مردم و شهروندان کمک کنیم.

وی تصریح کرد: اگر جمع‌آوری پسماند خشک از مبادی مورد تأیید سازمان مدیریت پسماند انجام نشود، سرنوشت مواد بازیافتی مشخص نیست و این موضوع به منزله تهدید خطرات برای سلامتی مردم است.کد محتوا 40488