سال جهش تولید
  • 1399-10-27 12:57
  • كد محتوا:28913
پیک پسماند- شماره 9

خبرنامه داخلی الکترونیکی پیک پسماند، یک خبرنامه با محتوای دیجیتالی است که اخبار، گزارش ها و محتواهای آموزشی تولید شده توسط این سازمان را در اختیار خوانندگان خود قرار می دهد.

?>