سال جهش تولید
  • 1399-10-25 09:12
  • كد محتوا:28829

مجموعه پوسترهای اینفوگرافیک های تهیه شده در قالب طرح مدیرشو، به طور ادواری در مدارس و مجتمع های مختلف منتشر خواهند شد و مخاطبان پس از مطالعه محتوای مجموعه، با پاسخ دادن به سوالات چهارگزینه ای انتهای پوستر، در قرعه کشی هدایای ویژه سازمان شرکت می کنند. موضوعات این پوسترهای اینفوگرافیک عبارتند از پسماند تر، شیشه، فلز، پلاستیک، کاغذ، جزء ویژه پسماندها، ظروف یکبار مصرف و دیگر موضوعات مورد نیاز که به صورت مکتوب و دیجیتال قابل دسترسی خواهند بود.

اینفوگرافیک شیشه
?>